Czasopisma Wydziału Pedagogicznego
Akademii Ignatianum w Krakowie

"Horyzonty Wychowania" są czasopismem naukowym Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, które nieprzerwanie i z powodzeniem funkcjonuje na rynku akademickim od 2002 roku. Naczelnym celem programowym Horyzontów Wychowania jest refleksja nad człowiekiem i ukazywanie nowych horyzontów na życie w świetle wiary, nowych wyzwań wychowawczych i szukania prawdy o człowieku. Problematyka czasopisma obejmuje wyniki prac badawczych – teoretycznych i empirycznych i szeroko rozumianej wymiany doświadczeń z zagadnień dotyczących całego zakresu nauk humanistycznych, społecznych i również ścisłych, technicznych o tyle, o ile dotyczą człowieka i jego edukacji. Czasopismo kierowane jest do tych wszystkich naukowców z Polski i ze świata, którym zależy na autentycznym wychowaniu współczesnego człowieka, chcącym podjąć refleksję nad tymi dziedzinami życia, które wpływają na kształtowanie osoby w optyce humanizmu ze szczególnym podkreśleniem wymiaru chrześcijańskiego.


Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 "Horyzonty Wychowania" otrzymały 70 punktów za publikację naukową
Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. (więcej).
Serdecznie zapraszamy do publikacji na łamach "Horyzontów Wychowania".


"Horyzonty Polityki" są czasopismem naukowym Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie, ukazującym się początkowo co pół roku, a od 2013 roku jako kwartalnik. Programowe założenia czasopisma to namysł nad człowiekiem i jego życiem i aktywnością polityczną, w rozumieniu egzystencjalno-transcendentnym, w relacyjności horyzontalno-wertykalnej bytowości człowieka. Inaczej mówiąc, chodzi o gruntowną refleksję nad homo politicus i nad rei publicae i o właściwą antropologię polityczną. Czasopismo kierowane jest przede wszystkim do środowisk akademickich, ale także do polityków, ludzi życia publicznego, do każdego, kogo interesują sprawy człowieka w życiu społeczno-politycznym.


"Horyzonty Polityki" publikują artykuły naukowe między innymi z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:


Dziedzina i dyscyplina naukowa wiodąca
Dziedzina nauk społecznych/nauki o polityce i administracji


Dziedziny i dyscypliny naukowe (pozostałe)
Dziedzina nauk humanistycznych/filozofia
Dziedzina nauk humanistycznych/nauki o kulturze i religii
Dziedzina nauk społecznych/ekonomia i finanse
Dziedzina nauk społecznych/nauki o komunikacji społecznej i mediach
Dziedzina nauk społecznych/nauki o zarządzaniu i jakości
Dziedzina nauk społecznych/nauki prawne
Dziedzina nauk społecznych/nauki socjologiczne
Dziedzina nauk społecznych/nauki o bezpieczeństwie


Serdecznie zapraszamy do publikacji w "Horyzontach Polityki".
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 "Horyzonty Polityki" otrzymały 100 punktów za publikację naukową
Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów
From now on, our journal content is published under CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP