Call for Papers: HP 2019, Vol. 10, No. 32: Władza polityczna i natura ludzka w refleksji starożytnej

2019-03-31

Główne idei filozofii greckiej, a także prawne zasady funkcjonowania państwa rzymskiego w znacznej mierze wyznaczają kierunki rozwoju cywilizacji europejskiej. Intencją redakcji Horyzontów Polityki jest analiza antycznych źródeł europejskiej refleksji politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z problematyką natury władzy politycznej i relacją między natura człowieka a politycznością.

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP