Call for Papers: HP 2019, Vol. 10, No. 33: Koncepcja władzy politycznej w refleksji średniowiecznej i renesansowej

2019-07-31

Średniowiecze stało się epoką, w której – odwołując się do metafory dwóch mieczy, nawiązującej do nowotestamentowej relacji z rozmowy Jezusa z Apostołami – jednym z fundamentalnych zagadnień refleksji polityczno-prawnej była kwestia relacji między władzą duchową i świecką. Możliwość zrozumienia poszczególnych stanowisk w owej dyskusji wymaga uwzględnienia szerokiego kontekstu średniowiecznej refleksji teologiczno-antropologicznej i polityczno-prawnej. Zaś okres renesansu i reformacji wypracowała nowe idee dotyczące sensu życia ludzkiego, kształtu religii, rozumienia i roli Kościoła, a także tych, które dotyczyły porządku politycznego i rozumienia władzy politycznej. Myśliciele XVII stulecia, inspirowani osiągnięciami bezpośrednich poprzedników, rozwinęli owe idee, budując podwaliny pod nowożytną i współczesną refleksję polityczną.

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP