Call for Papers: HP 2020, Vol. 11, No. 35: W okresie światowych konfliktów – problematyka władzy politycznej w pierwszej połowie XX stulecia

2019-12-31

Pierwsza połowa dwudziestego wieku przyniosła światu dwa konflikty o zasięgu globalnym oraz ludobójstwo na bezprecedensową skalę. Był to w znacznej mierze okres zdominowany zarówno w zakresie refleksji politycznej, jak i polityczno-prawnej praktyki, przez różne formy militaryzmu, totalizmu i autorytaryzmu, często o zabarwieniu nacjonalistycznym, czy nawet rasistowskim. Pojawienie się na scenie intelektualnej i politycznej nurtów takich jak bolszewizm, faszyzm czy nazizm odcisnęło się złowieszczym śladem na dziejach Europy i świata. Wszelkie próby zrozumienia, jak mogło dojść do zbrodni państwowych na niespotykaną wcześniej skalę w okresie, w którym wciąż żywy był optymizm poznawczo-społeczny pozytywizmu, wymagają uwzględnienia analizy z perspektywy historii idei politycznych. Temu wyzwaniu poświęcony ma być niniejszy tom Horyzontów Polityki.

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP