Archiwumredaktorzy tematyczni: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

redaktor tematyczny: dr hab. Artur Wołek prof. AIKredaktor numeru: Marek Maciejewski, Krzysztof Wach

Data ukazania się: marzec 2017redaktor numeru: Marcin K. Zwierżdżyński
Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP