Tom 10 Nr 30 (2019)

Namysł nad władzą polityczną

redaktorzy tematyczni: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Opublikowane: 2019-10-31

Edytorial: Namysł nad władzą polityczną

Wit Pasierbek    Piotr Świercz   
5-6

PDF

Editorial: The Reflections on the Power

Wit Pasierbek    Piotr Świercz   
7-8

PDF (English)
Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP