Call for Papers: HW Vol 19, No 50 (2020): "Horyzonty człowieczeństwa"

2019-11-01

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Monika Grodecka

Planowane ukazanie się numeru: czerwiec 2020

Nadsyłanie artykułów:  31 stycznia 2020

zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW

Czytaj więcej

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP