Call for Papers: HW Vol 20, No 53 (2021): "Kształcenie w rodzinie w dobie pandemii COVID-19 – wyzwania współczesności"

2020-06-04

Kolejny numer „Horyzontów Wychowania”, który ma ukazać się w marcu 2021 roku, będzie dotyczył zagadnienia kształcenia w rodzinie w czasach pandemii koronawirusa. Rodzina stanowi pierwszą wspólnotę edukacyjną, w której prowadzone są i moderowane zróżnicowane działania kształceniowe, które były lub są realizowane w ograniczonym stopniu, w sposób właściwy, bądź przesadny. Kształcenie w rodzinie to, w zależności od epoki czy uwarunkowań rodzinnych, przekazywanie wiedzy oraz moderowanie działań kształceniowych, czyli np. pomoc w wyborze kierunku kształcenia w określonych szkołach i uczelniach wyższych, wsparcie wychowawcze i materialne związane z kształceniem się dziecka.

Zachęcając do nadsyłania artykułów naukowych dotyczących tego, jak przebiegały procesy kształceniowe w rodzinie przed pojawieniem się pandemii koronawirusa i w jej trakcie, informujemy, iż poszukujemy kontekstów interdyscyplinarnych tego zjawiska. Pytania, na które chcemy odpowiedzieć to np.:

Czego nas nauczył czas pandemii i izolacji domowej?

O co ten czas nas wzbogacił w obszarze edukacji oraz relacji rodzinnych?

Co straciliśmy, a co zyskaliśmy?

Jak nauczanie zdalne w obecnej postaci zmieniło funkcjonowanie rodziny w sensie pozytywnym i negatywnym?

Jak przed pandemią koronawirusa i w jej trakcie rodzina wspierała członków rodziny w aspekcie procesów kształceniowych ?

Jaki kształt będzie miała edukacja w najbliższej przyszłości pod wpływem obecnych zdarzeń?

 

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP