Data publikacji : 2017-02-03

Ciało jako przedmiot i podmiot procesu wychowania seksualnego

Babik MarekDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Former defi nitions of education and pedagogy refer merely to the problem of a child living on various stages of development. They do not touch pedagogical functioning of parents (teachers, society) before child’s birth. Similar is the case with studies concerning subjectivity and objectivity of human behaviours. They talk about an existing person. It seems that demanding appropriate motives for giving someone life entitles you to call for broadening this view to include motivating issues in the fi eld of procreation, thereby broadening a look on human subjectivity. This additional range would be considering the subjectivity of a child whose conception is being planned. On pedagogical grounds, such actions could be described as pre-pedagogy (pre-education). Within the scope of this notion, one could mention all the actions taken by parents (educators, society) demanding respect for the subjectivity of a child not yet conceived. Accepting such a postulate results as a consequence in the necessity to verify general educational actions with special consideration for sexual education. Sexual intercourse from this perspective ceases to be merely an act of a man and a woman, but becomes an event requiring taking into account the subjectivity of an even potential child.

Słowa kluczowe

PREPEDAGOGIKA ; PREWYCHOWANIE ; PODMIOTOWOŚĆ CIELESNASzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP