Data publikacji : 2017-02-03

Ciało w teatrze – między realnością a fi kcją

Lilianna Dorak- WojakowskaDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

This article is devoted to the relationship between an actor and a character. This relationship is a basic indicator of theatre whose material is the actor and specifi cally his body. The body of an actor is his basic instrument which is characterised by a double existence which is clear to the viewer. It concerns a double life: two „personalities”, two physical existences, awarenesses, memories and two times: the real and the fi ctitious. Less obvious is the fact that an actor plays a double role at the same time, i.e. as signal material and co-author of the character who communicates with other characters in the fi ctitious world, as well as an equally active element of playwrights’ communication with the audience. That is why, one of the ways to describe the body in the theatre is the semiotics of the theatre, which is an analysis of a performance as a density of sign structure, referring to the space of the body and body techniques as a sign of signs. This article undertakes the problem of the representation of the body in the theatre. For, regardless of the kind of the theatre, the body is always interwoven with meanings. It takes place both in the traditional theatre, where the body is conventionalised, closed in defi nite frameworks of form and convention and in para-theatrical events which abolish the basic opposition between an actor and a character performed by him. Pretending in theatre involves a signalised “recording” by an actor on his own body the perception of the world which belongs to the fi ctitious character who perceives this world from a different time and space viewpoint.

Słowa kluczowe

SEMIOTYKA ; ZNAK TEATRALNY ; AKTOR ; POSTAĆSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP