Data publikacji : 2017-02-21

Henri de Lubac, Pismo Święte w Tradycji Kościoła,

Marek WójtowiczDział: Recenzje

Abstrakt

W Wydawnictwie WAM ukazała się w 2008 roku kolejna książka kardynała Henri de Lubaca SJ (1896-1991), należącego do grona najwybitniejszych teologów XX wieku: Pismo Święte w Tradycji Kościoła. Autor zajmuje się w niej tematem duchowej interpretacji Pisma Świętego. Zagadnienie to zawsze go interesowało, a zajął się nim głównie w dwóch dziełach: Histoire et Esprit (1950), książce poświęconej egzegezie Orygenesa, a następnie w 4-tomowym dziele Exégèse médiévale (1959-1964). Przedstawił w nim rozwój i historię egzegezy średniowiecznej. Książki te spotkały się z wielkim uznaniem, ale ze względu na swoją obszerność i specjalistyczny język były mało dostępne dla ogółu osób zainteresowanych tą tematyką. Właśnie z tej potrzeby udostępniania specjalistycznych dzieł zrodziła się niniejsza książka, Pismo Święte w Tradycji Kościoła. W języku francuskim ukazała się ona w 1966 roku. Henri de Lubac umieścił w niej najważniejsze rozdziały ze wspomnianych wyżej dzieł. Odpowiedział w ten sposób na pilną potrzebę duchowej odnowy egzegezy i teologii Kościoła po Soborze Watykańskim II. Sobór ten, zwłaszcza w Konstytucji o BożymObjawieniu Dei Verbum, przypomniał, iż duszą teologii powinno być rozważanie nad Pismem Świętym.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP