Data publikacji : 2014-03-30

Rola inspiracji w edukacji dla przedsiębiorczości

Agnieszka ŻurDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest głosem w dyskusji nad kształtowaniem postaw przedsiębiorczych w edukacji dla przedsiębiorczości. W ostatnich dekadach edukacja dla przedsiębiorczości stała się ważnym obszarem badań, praktyki edukacyjnej i polityki edukacyjnej państwa. Postrzegana jest jako ważny element zarówno kształtowania kultury przedsiębiorczości w kraju, jak i generowania przyszłych przedsiębiorców. Nie ma jednak jasności co dokładnie, w ramach tej edukacji, przyczynia się do kształtowania postaw i zachowań przedsiębiorczych. Niniejsze opracowanie zwraca uwagę na rolę inspiracji w kształtowaniu przedsiębiorczych decyzji uczniów i studentów kursów przedsiębiorczości. Artykuł prezentuje wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów na przestrzeni trzech lat, które sugerują, że inspiracja odgrywa istotną rolę w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych. Opracowanie zakończone jest sugestiami podejść pedagogicznych, które mogą się przyczynić do rozwijania czynnika inspiracji wśród studentów.

 

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość ; edukacja ; inspiracja ; konstrukcjonistyczne podejście w edukacji ; społeczne uczenie się ; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczościSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP