Data publikacji : 2014-03-30

Autostrada do uczącego się społeczeństwa. Idea uniwersytetu przedsiębiorczego w XXI wieku

Tamara RyznerDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Przedsiębiorczość oraz przedsiębiorcze uniwersytety to nowe możliwości, które powinny być z sobą powiązane. Głównym celem artykułu jest przedstawienie idei przedsiębiorczego uniwersytetu, jednocześnie     prezentuje on rozwój historyczny kształcenia na odległość oraz dokonuje przeglądu dotychczasowych i nowych form kształcenia, które mogą wspierać rozwój uczelni przedsiębiorczych w XXI wieku. W artykule omówiono pięć kategorii, które są „sercem” działalności innowacyjnej i przedsiębiorczej na uczelniach amerykańskich, w tym: przedsiębiorczość studentów, wykładowców przedsiębiorczości, transfer technologii, współpracę w zakresie przemysłu i zaangażowanie w rozwój gospodarczy regionów. Te pięć kategorii odzwierciedla ogromne znaczenie innowacji i przedsiębiorczości w misji i działalności szkolnictwa wyższego.

Słowa kluczowe

uniwersytet przedsiębiorczy ; nauczanie otwarte ; nauczanie na odległość ; innowacja ; szkolnictwo wyższe ; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczościSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP