Data publikacji : 2014-03-30

Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym

Maria UrbaniecDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Rozwój przedsiębiorczości jest uwzględniony nie tylko w europejskiej polityce edukacyjnej, lecz także w polskiej. W dobie obecnych zmian społecznych i gospodarczych szczególnie ważną rolę odgrywa współpraca pomiędzy biznesem i nauką, a także promowanie działań na rzecz interdyscyplinarnych programów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości. Celem artykułu jest przedstawienie istoty edukacji na rzecz przedsiębiorczości oraz wskazanie głównych kierunków rozwoju w szkolnictwie wyższym na szczeblu europejskim oraz w Polsce. Na tej podstawie zostaną zidentyfikowane współczesne wyzwania dla uczelni wyższych w zakresie edukacji na rzecz przedsiębiorczości. Obecne wyzwania, związane z internacjonalizacją, interdyscyplinarnymi uwarunkowaniami przedsiębiorczości, a także coraz większym zacieśnianiem współpracy między uczelniami i przedsiębiorstwami, odgrywają w nauczaniu przedsiębiorczości kluczową rolę i zostały określone w tym artykule jako istotne kierunki zmian, mające wpływ na kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych. Powinny być one uwzględnione przez wszystkie zainteresowane strony, na poziomie polityki i wyższych uczelni, gdzie partnerstwa, sieci oraz wymiana dobrych praktyk stanowią podstawę dalszego rozwoju.

Słowa kluczowe

edukacja na rzecz przedsiębiorczości ; kompetencje przedsiębiorcze ; szkolnictwo wyższe ; przedsiębiorcza edukacja ; edukacja w zakresie przedsiębiorczościSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP