Data publikacji : 2014-03-30

Duch przedsiębiorczości a kształcenie wyższe – ocena i oczekiwania studentów wybranej uczelni ekonomicznej

Agnieszka Faron



Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Duch przedsiębiorczości ma zasadnicze znaczenie dla innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Dużą rolę w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych powinny odgrywać uczelnie wyższe. Stoją przed nimi wyzwania nie tylko przekazywania wiedzy, ale również pobudzania, doskonalenia umiejętności i rozwoju cech powszechnie utożsamianych z przedsiębiorczością. Ujęcie w programie studiów przedmiotu „Przedsiębiorczość” stanowi swego rodzaju podstawę, ale niezbędne są też inne działania rozwijające kreatywność, aktywność, motywację czy podejmowanie ryzyka i odpowiedzialność. Duch przedsiębiorczości to nie tylko cechy osobowości sprzyjające przedsiębiorczości, ale także zachowania, postawy i motywy, które są kształcone i rozwijane pod wpływem uwarunkowań zewnętrznych. Celem artykułu jest zbadanie ducha przedsiębiorczości wybranej grupy studentów oraz poznanie ich opinii i oczekiwań co do wpływu uczelni na jego rozbudzanie.

 

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość ; postawy przedsiębiorcze ; duch przedsiębiorczości ; przedsiębiorcza edukacja ; edukacja w zakresie przedsiębiorczości



Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP