Data publikacji : 2014-03-30

Gry strategiczne w edukacji przedsiębiorczej

Aleksandra GawełDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

W gospodarce opartej na wiedzy szczególnego znaczenia nabierają szkolenia przyczyniające się do rozwoju kapitału ludzkiego. Jedną z metod dydaktycznych szczególnie obiecujących w edukacji przedsiębiorczej są strategiczne gry zarządcze. Szkolenie z wykorzystaniem tej metody polega na tym, że osoby szkolone prowadzą wirtualne przedsiębiorstwo, podejmując w kolejnych rundach decyzje związane z wieloma aspektami prowadzenia firmy, takimi jak produkcja, marketing, finanse czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Gry strategiczne są w stanie rozwijać takie umiejętności jak praca zespołowa, zdolność do podejmowania decyzji czy umiejętności analityczne. Aby się tak jednak stało, konieczny jest spójny, jasny i odzwierciedlający rzeczywistość gospodarczą scenariusz gry.

Słowa kluczowe

edukacja przedsiębiorcza ; strategiczne gry zarządcze ; przedsiębiorcza edukacja ; edukacja w zakresie przedsiębiorczościSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP