Data publikacji : 2014-03-30

Przedsiębiorczość akademicka w naukach humanistycznych i społecznych na przykładzie badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

Leszek KwiecińskiAgnieszka Młodzińska-GranekDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

W artykule zostało przedstawione zagadnienie przedsiębiorczych postaw i zachowań w obszarze przedsiębiorczości akademickiej, który dotychczas nie został szeroko zbadany. Celem artykułu jest analiza stanu przedsiębiorczości akademickiej w naukach humanistycznych i społecznych. Badania zostały przeprowadzone na podstawie Teorii Planowanego Zachowania (I. Ajzen, 1991) oraz Modelu Zdarzenia Przedsiębiorczego (A. Shapero, I. Sokol, 1982). Do przeprowadzenia badań zastosowano ankietę składającą się z trzech części. Część pierwsza dotyczyła postaw przedsiębiorczych studentów, druga objęła zagadnienia dotyczące planów zawodowych, w tym motywacji do podjęcia własnej działalności gospodarczej, w części trzeciej respondenci dokonali oceny ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Rezultaty badań wskazały, iż postawy i zachowania przedsiębiorcze kształtują się już na etapie edukacji. Istnieje zatem potrzeba tworzenia strategicznych programów edukacyjnych zapewniających odpowiednie narzędzia wspierające studentów w rozwoju ich przedsiębiorczych umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem studentów nauk humanistycznych i społecznych.


Słowa kluczowe

przedsiębiorczość akademicka ; edukacja ; nauki humanistyczne i społeczne ; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczościSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP