Data publikacji : 2014-03-30

Rola uniwersytetu w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych

Agnieszka BrzozowskaBeata GlinkaAgnieszka PostułaDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Współczesna edukacja menedżerska jest obecnie w dość trudnym momencie i musi stawić czoła różnorodnym wyzwaniom. Wielu autorów otwarcie krytykuje kierunek zmian, w jakim podążają polskie uczelnie kształcące menedżerów. Już cztery dekady temu Mintzberg zauważył i głośno skrytykował nadmierną specjalizację szkół biznesowych oraz indywidualizację procesu nauczania. Jest to zaledwie jedno z wielu niekorzystnych zjawisk, które spowodowały, że studenci kończą uczelnie z fałszywym wizerunkiem organizacji, co generuje liczne inne patologie. Kostera, podobnie jak wielu innych autorów, proponuje skoncentrowanie się na rozwijaniu wyobraźni u studentów, którzy jak dotąd zarzucani byli ogromem wiedzy i specjalistycznych narzędzi w najróżniejszych obszarach wiedzy. Nie pozwala to przyszłym menedżerom na kształtowanie postaw przedsiębiorczych, na które wpływ mają zupełnie inne czynniki, takie jak umiejętności interpersonalne czy kompetencje społeczne, o czym traktuje artykuł. 

Słowa kluczowe

przedsiębiorca ; praca zespołowa ; umiejętności ; kompetencje społeczne ; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczościSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP