Data publikacji : 2014-03-30

Edukacja przedsiębiorczości w Polsce w kontekście profilu instytucjonalnego i międzynarodowego porównania działalności przedsiębiorczej

Przemysław ZbierowskiDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Artykuł prezentuje aktualny stan edukacji przedsiębiorczości w Polsce w kontekście porównania międzynarodowego poziomu przedsiębiorczości oraz otoczenia przedsiębiorczości. Uwarunkowania przedsiębiorczości zostały zaprezentowane przy wykorzystaniu krajowego profilu instytucjonalnego dla przedsiębiorczości, a porównanie międzynarodowe za pomocą wyników Globalnego Monitora Przedsiębiorczości. Artykuł ocenia poziom efektywności przedsiębiorczości w polskim systemie edukacji wyższej poprzez zestawienie obecnych programów w wiodących instytucjach. Działalność centralnych instytucji rządowych, głównie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, również została oceniona. Dostępność programów przedsiębiorczości na uczelniach scharakteryzowano na podstawie analizy celów i treści ich nauczania. Wynikiem analizy jest konkluzja, że programy nauczania przedsiębiorczości są szeroko dostępne, również biorąc pod uwagę dostępność geograficzną. Ponadto zostało stwierdzone, że treść kursów jest bardziej nakierowana na zarządzanie małymi i średnimi firmami niż na proces rozpoczynania działalności. Zidentyfikowana została również potrzeba dalszych badań nad rezultatami nauczania.

Słowa kluczowe

edukacja przedsiębiorczości ; globalny monitor przedsiębiorczości ; krajowy profil instytucjonalny dla przedsiębiorczości ; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczościSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP