Data publikacji : 2014-03-30

Satysfakcja studentów uczących się w trybie d-learningu jako wskaźnik instytucjonalnego sukcesu w szkolnictwie wyższym

Gabriella PusztaiÁgnes EnglerDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

W systemie szkolnictwa wyższego na Węgrzech prywatne kursy korespondencyjne odgrywają równie istotną rolę jak „pełnoetatowe kursy” finansowane przez państwo. Uczestnicy kursów korespondencyjnych to najczęściej osoby pracujące, które pragną uzupełnić swoje wykształcenie. Uczelnie wyższe zabiegają o studentów kursów korespondencyjnych, stąd też satysfakcja tych studentów wymaga bliższej analizy. Badawcze zagadnienia wskazują na istotny czynnik wpływający na satysfakcję studentów kursów korespondencyjnych, jakim jest nie tylko poziom nauczania oferowany przez poszczególne uczelnie wyższe, ale również samo zaangażowanie indywidualnych studentów w naukę. Satysfakcja studentów zależy od różnych czynników (m.in. od oczekiwań, wstępnych rozważań). Bean i Bradley wskazują w tym przypadku na emocjonalną postawę, która wiąże się z izolacją i niezadowoleniem „studentów pełnoetatowych”. Badania przeprowadzone przez kilku międzynarodowych i węgierskich naukowców potwierdziły związek zachodzący pomiędzy brakiem satysfakcji i brakiem „zakorzenienia” studentów. W ramach realizacji projektu badawczego Learning Regions in Hungary: From Theories to Realities przeprowadziliśmy ankietę wśród studentów trzech najważniejszych uczelni wyższych studiujących w niepełnym wymiarze studiów (N = 1092). Poprosiliśmy studentów o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Jaki związek zachodzi pomiędzy motywacją lub zaangażowaniem a osiągnięciami? Jakiego rodzaju wymagania i żądania przemieniają studentów studiów korespondencyjnych w studentów uczelni wyższych?          

Słowa kluczowe

edukacja dla przedsiębiorczości ; kształcenie ustawiczne ; kształcenie korespondencyjne ; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczościSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP