[1]
Magiera, E. 2019. Działalność organizacji rodzicielskich w Polsce w świetle sprawozdań dyrekcji gimnazjów państwowych okresu międzywojennego. Horyzonty Wychowania. 18, 47 (wrz. 2019), 57-68.