(1)
Magiera, E. Działalność Organizacji Rodzicielskich W Polsce W świetle Sprawozdań Dyrekcji gimnazjów państwowych Okresu międzywojennego. HW 2019, 18, 57-68.