Magiera, E. (2019). Działalność organizacji rodzicielskich w Polsce w świetle sprawozdań dyrekcji gimnazjów państwowych okresu międzywojennego. Horyzonty Wychowania, 18(47), 57-68. Pobrano z http://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1749