Magiera, Elżbieta. 2019. „Działalność Organizacji Rodzicielskich W Polsce W świetle Sprawozdań Dyrekcji gimnazjów państwowych Okresu międzywojennego”. Horyzonty Wychowania 18 (47), 57-68. http://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1749.