Magiera, E. (2019) „Działalność organizacji rodzicielskich w Polsce w świetle sprawozdań dyrekcji gimnazjów państwowych okresu międzywojennego”, Horyzonty Wychowania, 18(47), s. 57-68. Dostępne na: http://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1749 (Udostępniono: 12sierpień2020).