Magiera, E. „Działalność Organizacji Rodzicielskich W Polsce W świetle Sprawozdań Dyrekcji gimnazjów państwowych Okresu międzywojennego”. Horyzonty Wychowania, T. 18, nr 47, wrzesień 2019, s. 57-68, http://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1749.