1.
Magiera E. Działalność organizacji rodzicielskich w Polsce w świetle sprawozdań dyrekcji gimnazjów państwowych okresu międzywojennego. HW [Internet]. 30 wrzesień 2019 [cytowane 9 sierpień 2020];18(47):57-8. Dostępne na: http://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1749