Tom 17 Nr 41 (2018)

Współczesne dyskursy edukacyjne


Opublikowane: 2018-09-03

Edytorial: Współczesne dyskursy edukacyjne

Mirosław Kowalski    Wit Pasierbek    Ewa Kowalska   
5-6

PDF

Editorial: Contemporary Discourses in Education

Mirosław Kowalski    Wit Pasierbek    Ewa Kowalska   
7-8

PDF (English)

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP