Tom 17 Nr 43 (2018)

Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych

Cały numer

Redaktor numeru: Wit Pasierbek, Bożena Pera


Opublikowane: 2019-01-16


Artykuły tematyczne


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP