Tom 18 Nr 47 (2019)

Rodzina w XIX i XX wieku

redaktor numeru: Beata Topij-Stempińska

Cały numer

Opublikowane: 2020-04-15
Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP