Redakcja

Recenzenci 2015

dr hab., prof. UEK Joanna Dzwończyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Nauk Politycznych, Polska

Dr hab., Prof. UWr Leszek Kwieciński, Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Instytut Studiów Międzynarodowych, Polska

Dr hab., Prof. UEK Łukasz Mamica, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr hab. Piotr Bartula, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Filozofii, Polska

Dr hab. Rafał Prostak, Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Łukasz Danel, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Nauk Politycznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

prof. dr Christoph Weller, Lehrstuhl für Politikwissenschaft, Friedens- und Konfliktforschung, Universität Augsburg, Niemcy

dr Małgorzata Kosała, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Prof. dr. Rosa Smaliukienė, Vilnius Gediminias University of Technology, Litwa

Prof. habil. dr. Borisas Melnikas, Vilnius Gediminias University of Technology, Faculty of Business Management, Department of International Economics and Business Management, Litwa

Prof. dr. Elena Vykhodtseva, State University of Management in Moscow, Rosja

dr hab., prof. UO Rafał Riedel, Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii, Polska

dr hab. Jarosław Ropęga, Uniwersytet Łódzki, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Polska

dr hab., prof. SGH Mirosław Jarosiński, Instytut Zarządzania, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Polska

Dr hab. prof. UEK Bartłomiej Marona, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Maria Nowina-Konopka, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

dr Imbre Dobos, Corvinus University of Budapest, Department of Logistics and Supply Chain Management, Węgry

dr Andrea Gelei, Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Economics, Węgry

dr Zsuzsanna Eszter Szalay, Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration, Institute of Business Economics, Węgry

dr Monika Mularska-Kucharek, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Polska

dr Joanna Dyduch, Uniwersytet Wrocławski, Katedra Europeistyki, Polska

dr Agnieszka Pach-Gurgul, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Polska

dr Maria Urbaniec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Polska

dr Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

dr Jan Brzozowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich, Polska

dr Andrea S. Gubik, Institute Economic Theory, Miskolc University, Węgry

dr Witold Nowiński, Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu, Instytut Ekonomii, Zakład Zarządzania, Polska