Redakcja

Recenzenci 2014

prof. dr Christoph Weller, Lehrstuhl für Politikwissenschaft, Friedens- und Konfliktforschung, Universität Augsburg, Niemcy

prof. dr hab. Piotr Skowron, Wydział Chemii, Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka, Uniwersytet Gdański, Polska

prof. dr hab. Roman Kisiel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Polska

prof. dr hab. Teresa Łuczka, Politechniki Poznańskiej, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Polska

dr hab., prof. PG Nelly Daszkiewicz, Politechnika Gdańska, Katedra Nauk Ekonomicznych, Polska

Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Polska

dr hab., prof. UEK Katarzyna Warmińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Socjologii, Polska

dr hab. Michał Kaczmarczyk, Uniwersytet Gdański, Polska

dr hab. Radosław Rybkowski, Uniwersytet Jagielloński Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Polska

dr hab. Aleksander Stępkowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji Publicznej, Polska

dr Cecylia Kuta, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, Polska

dr Wojciech Frazik, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Polska

dr Maciej Zakrzewski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

dr Łukasz Danel, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Nauk Politycznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Remigiusz Gawlik, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych sTosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Joanna Dyduch, Uniwersytet Wrocławski, Katedra Europeistyki, Polska

dr Jan Brzozowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich, Polska

dr hab., prof. UO Rafał Riedel, Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii, Polska

dr Łukasz Puślecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Światowej, Polska

dr Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

dr Małgorzata Kosała, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska