Redakcja

Recenzenci 2013

prof. dr Peter McCormick, University of Lethbridge, Kanada

prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki, Polska

prof. dr hab. Zbigniew Czachór, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

dr hab., prof. PG Nelly Daszkiewicz, Politechnika Gdańska, Katedra Nauk Ekonomicznych, Polska

dr hab., prof. UKSW Zbigniew Rudnicki, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii Stosunków Międzynarodowych, Polska

dr hab., prof. UEK Aleksander Surdej, Kierownik Katedry Studiów Europejskich, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr hab., prof. UEK Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego, Polska

dr hab. Radosław Rybkowski, Uniwersytet Jagielloński Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Polska

dr hab. Jacek Surzyn, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Polska

dr hab. Barbara Stoczewska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Polska

dr hab. Piotr Bartula, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Filozofii, Polska

dr hab. Tomasz Tulejski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych, Polska

dr hab. Adam Dziurok, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

dr Remigiusz Gawlik, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych sTosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Iwona Barwicka-Tylek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Historii Dokryn Politycznych i Prawnych, Polska

dr Piotr Stanek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Polska

dr Łukasz Puślecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Światowej, Polska

dr Maciej Zakrzewski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

dr Cecylia Kuta, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, Polska

dr Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska