Redakcja

Recenzenci 2016

dr Elżbieta Bombińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Dr Agnieszka Głodowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Agnieszka Hajdukiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego, Polska

dr Stanisława Klima, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Dr Bożena Pera, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Handlu Zagranicznego, Polska

Dr Marek Maciejewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Dr Adam Michalik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Dr Wojciech Zysk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Polska

dr hab., prof. UŁa Wojciech Bieńkowski, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Polska

prof. dr hab. Aleksandra Gaweł, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Henryk Wnorowski, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

dr hab., prof. PG Nelly Daszkiewicz, Politechnika Gdańska, Katedra Nauk Ekonomicznych, Polska

Dr hab., Prof. UEK Łukasz Mamica, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Remigiusz Gawlik, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych sTosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Małgorzata Kosała, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Dr Magdalena Zajączkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Marta Ulbrych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Agnieszka Pach-Gurgul, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Polska

Dr hab. prof. UEK Bartłomiej Marona, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Anna I. Szymańska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

prof. dr hab. Jacek Jerzy Surzyn, Uniwersytet Śląski, Polska

dr hab., prof. AIK Wojciech Buchner, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Polska

prof. dr hab. Zbigniew Kubacki, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie "Bobolanum", Polska

prof. dr hab. Piotr Kasiłowski, PWTW "Bobolanum" Warszawa, Polska

dr hab. Piotr Bartula, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Filozofii, Polska

Dr hab. Rafał Prostak, Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr hab. Mirosław Lakomy, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Polska


Dr Lidia Hanna Jabłonowska, Szkoła Główna Handlowa. Instytut Kapitału Ludzkiego., Polska

dr Michał Gierycz, Instytut Politologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych i Historycznych

dr Paulina Bednarz-Łuczewska, Akademia Leona Koźmińskiego

dr Leszek Sykulski, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Polska

Dr Andrzej Zapałowski, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

dr Marcin Zwierżdżyński, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Polska

dr Paweł Armada, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Polska

dr Wojciech Arndt, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Polska

dr Anna Krzynówek-Arndt, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Polska

dr Rafał Lis, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Polska

dr Anna Teresa Budzanowska, Uniwersytet Śląski. Wydział Prawa., Polska

dr Maria Nowina-Konopka, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska