Redakcja

Recenzenci 2017

dr hab., prof. Ignatianum Piotr Świercz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii, Polska

dr hab. Andżelika Kuźnar, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Ekonomii Międzynarodowej, Polska

Dr Marcin Gryczka, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Instytut Ekonomii Katedra Handlu Zagranicznego i MSE, Polska

Luis Lloredo Alix, Universidad Autónoma De Chile Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Chile

dr Agnieszka Pach-Gurgul, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Polska

dr Maciej Zakrzewski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

Anna Plassart, The Open University, Zjednoczone Królestwo

Dr Piotr Szymaniec, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu; Instytut Społeczno-Prawny, Polska

dr Rafał Lis, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Polska

dr Marcin Zwierżdżyński, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Polska

Dr Joanna Garlińska-Bielawska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Dr Sylwia Talar, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii, Polska

Dr inż. Aleksandra Zygmunt, Opole University of Technology

dr Małgorzata Czermińska, Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego, Polska

Dr Jowita Świerczyńska, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Polska

dr Joanna Kos-Łabędowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska

dr Małgorzata Barbara Fronczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska

Dr Krzysztof Kosiec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Pani Justyna Stypińska, Freie University, Niemcydr Diana Rokita-Poskart, Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania

dr Maciej Gurtowski, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu Wydział Humanistyczny Instytut Socjologii.

Dr Teresa Korbutowicz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych, Polska

Dr Wioletta Nowak, Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych, Polska

dr Małgorzata Kosała, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Joanna Dyduch, Uniwersytet Wrocławski, Katedra Europeistyki, Polska

dr hab. Magdalena Zdun, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


dr Małgorzata Rymarzak, Uniwersytet Gdański Katedra Inwestycji i Nieruchomości ul. Armii Krajowej 101 81-824 Sopot, Polska

dr Maria Nowina-Konopka, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Dr Bożena Pera, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Handlu Zagranicznego, Polska

Dr Agnieszka Głodowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Dr Wojciech Zysk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Dr Marek Maciejewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Elżbieta Bombińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Michał Młody, Uniwersytet Ekononomiczny w Poznaniu / Poznan University of Economics and Business, Polska

Dr Magdalena Zajączkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Agnieszka Hajdukiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego, Polska

dr Stanisława Klima, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

dr Joanna Stefaniak, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, Polska

dr hab. prof. UE Małgorzata Beata Dziembała, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii, Polskadr hab. Mirosław Lakomy, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Polska


Dr hab. Iwona Pawlas, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska