Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

 1. dr Wit Pasierbek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego

 1. dr Marcin Zwierżdżyński, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Polska

Sekretarz Redakcji

 1. mgr Monika Grodecka, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Polska

Zespół Redakcyjny

 1. dr Wojciech Arndt, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Polska
 2. dr hab., prof. AIK Wojciech Buchner, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Polska
 3. dr Anna Krzynówek-Arndt, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Polska
 4. dr Rafał Lis, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Polska
 5. dr Krzysztof Cyprian Matuszek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Polska
 6. dr hab., prof. AIK Filip Musiał, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Polska
 7. dr Konrad Oświecimski, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Polska
 8. mgr Jan Rokita, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Polska
 9. dr hab., prof. Ignatianum Piotr Świercz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii, Polska
 10. dr hab., prof. UEK Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego, Polska