Call for Papers: HP 2019, Vol. 10, No. 31: Władza polityczna w tradycji judeo-chrześcijańskiej

2019-02-28

Redakcja „Horyzontów Polityki” inicjuje projekt badawczy, którego celem jest analiza zagadnienia pochodzenia władzy politycznej z perspektywy europejskiej filozofii polityki od starożytności po czasy współczesne. Problematyka ta wydaje się fundamentalna zarówno z punktu widzenia nauk społecznych, politycznych, jak i szeroko   rozumianych nauk humanistycznych. Celem pierwszego planowanego numeru „Horyzontów   Polityki” jest krytyczny namysł nad przyczynami powstania władzy politycznej z perspektywy antycznej, przedfilozoficznej refleksji politycznej basenu Morza Śródziemnego i starożytnego Bliskiego Wschodu z pominięciem tradycji hebrajskiej i judaistycznej, której poświęcony będzie odrębny tom. Analiza tak sformułowanego problemu badawczego wymaga uwzględnienia kilku bardziej szczegółowych wątków, przede wszystkim zaś:

1. pochodzenie władzy politycznej w kontekście boskiego porządku świata w kultach i wierzeniach basenu Morza Śródziemnego i starożytnego Bliskiego Wschodu religiach świata starożytnego;

2. ludzka natura w świetle wierzeń świata starożytnego;

3. cel władzy politycznej – zagadnienie relacji pomiędzy władcą i poddanymi;

4. formy i ustroje władzy politycznej.

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP