Call for Papers: HP 2021, Vol. 12, No. 38: Globalizacja – problematyka władzy politycznej w świecie współczesnym

2020-01-14

Upadek tak zwanego bloku państw socjalistycznych na przełomie dwóch ostatnich dekad dwudziestego stulecia, wraz z współwystępującą z nim rewolucją informatyczną doprowadził do daleko idącego przewartościowania życia zarówno jednostek, jak i, przede wszystkim, życia społeczno-politycznego. Triumfujący, przynajmniej pozornie, świat Zachodu uznał, że dokonało się ostateczne rozstrzygnięcie dyskursu dotyczącego relacji jednostka–państwo, zarówno z perspektywy polityczno-prawnej, jak i ekonomicznej. Nowe wyzwania i problemy, wcześniej bądź nieobecne, bądź drugoplanowe, zaczęły dominować w dyskursie politycznym – globalizacja, ekologia, gender, terroryzm polityczny. Czy jednak rzeczywiście świat doszedł do stanu „końca historii”? Redakcja Horyzontów Polityki w ostatnim tomie wieńczącym cykl poświęcony refleksji nad problematyką władzy politycznej pragnie poddać analizie najnowszy stan refleksji nad politycznością.