Call for Papers: HP 2021, Vol. 12, No. 38: "Zimna wojna". Refleksja polityczna w okresie 1945-1990

2020-05-10

Zakończenie II Wojny Światowej przynosi światu nową formę wojny, wynikającą z podziału globu na dwa antagonistyczne bloki państw. Okres „zimnej wojny” to czas bezustannej rywalizacji między dwoma supermocarstwami, rywalizacji, która toczy się na wielu polach – politycznym, ekonomicznym, militarnym, naukowym, filozoficznym, ideowym, kulturowym. Zderzenie tych dwóch zasadniczych paradygmatów postrzegania człowieka i władzy politycznej generuje pogłębianie refleksji nad takimi między innymi zagadnieniami jak wolność jednostki, prawa człowieka, legitymizacja władzy politycznej. Najnowszy tom Horyzontów Polityki zamierzamy właśnie poświęcić refleksji politycznej okresu „zimnej wojny”.

 

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP