Call for Papers: HP 2021, Vol. 12, No. 39: Globalizacja – problematyka władzy politycznej w świecie współczesnym

2020-05-10

Upadek tak zwanego bloku państw socjalistycznych na przełomie dwóch ostatnich dekad dwudziestego stulecia, wraz z współwystępującą z nim rewolucją informatyczną doprowadził do daleko idącego przewartościowania życia zarówno jednostek, jak i, przede wszystkim, życia społeczno-politycznego. Triumfujący, przynajmniej pozornie, świat Zachodu uznał, że dokonało się ostateczne rozstrzygnięcie dyskursu dotyczącego relacji jednostka–państwo, zarówno z perspektywy polityczno-prawnej, jak i ekonomicznej. Nowe wyzwania i problemy, wcześniej bądź nieobecne, bądź drugoplanowe, zaczęły dominować w dyskursie politycznym – globalizacja, ekologia, gender, terroryzm polityczny. Czy jednak rzeczywiście świat doszedł do stanu „końca historii”? 

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP