Call for Papers: HP 2021, Vol. 12, No. 40: Wyzwania gospodarki polskiej i unijnej w kontekście pandemii Covid-19

2021-03-01

Pandemia koronawirusa (Covid-19) stanowi najważniejsze wyzwanie dla gospodarki światowej w trzeciej dekadzie XXI wieku. Jednak w chwili obecnej trudno przewidywać, na jak długo wpływ pandemii będzie odczuwalny w światowej, europejskiej i polskiej gospodarce.

Celem niniejszego numeru tematycznego Horyzontów Polityki jest – siłą rzeczy subiektywna i wybiórcza – próba diagnozy obecnej sytuacji w wybranych sektorach gospodarki i aktywności ekonomicznej na różnym poziomie analizy: europejskiej (unijnej), polskiej i na poziomie regionalnym. Autorzy podejmą również próbę oceny średnio-okresowych skutków pandemii w analizowanych obszarach.

Tematyczne zagadnienia które są planowane w proponowanym numerze obejmują (wybór):

  • Wyzwania migracyjne UE, Polski i Małopolski – wpływ Covid-19 na rynek pracy i sytuację społeczno-ekonomiczną cudzoziemców;
  • Pandemia Covid-19: ocena polityki gospodarczej RP i innych rządów europejskich;
  • Pandemia Covid-19 a rynek nieruchomości i branża turystyczna;
  • Wpływ Covid-19 na wzrost gospodarczy, poziom życia, nierówności gospodarcze, środowisko naturalne i rozwój zrównoważony.
  • Wpływ pandemii na sektor finansowy, w tym finanse przedsiębiorstw, sektor bankowy i finanse publiczne.

Planowane ukazanie się numeru: wrzesień 2021

Nadsyłanie artykułów:  30 kwietnia 2021

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA RECENZJI KSIĄŻEK ORAZ ARTYKUŁOW RECENZYJNYCH DO DZIAŁU "RECENZJE"

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP