Call for Papers: HP 2021, Vol. 12, No. 41: Systemy stanowienia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne

2021-05-06

Procesy stanowienia prawa, rozumiane szeroko jako uchwalanie przez uprawnione organy w odpowiednich procedurach aktów normatywnych zawierających normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, stanowią interesujące pole badawcze nie tylko dla przedstawicieli różnych dyscyplin nauk prawnych, ale także np. dla politologów, socjologów, ekonomistów, filozofów, badaczy komunikacji, językoznawców czy historyków. Odrębne systemy stanowienia prawa funkcjonują zaś w kontekstach: międzynarodowym, państwowym, sektorowym, samorządowym czy wewnątrzorganizacyjnym. Numer tematyczny czasopisma "Horyzonty Polityki" będzie okazją do prezentacji przebiegu i wniosków z najnowszych badań nad różnymi aspektami legislacji, a także do podjęcia dyskusji na temat aktualnych zjawisk zachodzących w prawie, administracji publicznej oraz w świecie polityki.

Planowane ukazanie się numeru: grudzień 2021

Nadsyłanie artykułów:  30 września 2021

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA RECENZJI KSIĄŻEK ORAZ ARTYKUŁOW RECENZYJNYCH DO DZIAŁU "RECENZJE"

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP