Data publikacji : 2013-01-31

200 Judt, T., 2012, Historia niedokończona. Francuscy intelektualiści 1944‑1956, Marczewski, P., (przekł.), Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, ss. 342.

Wojciech BuchnerDział: Recenzje / Reviews

Abstrakt

Historia francuskich intelektualistów, spisana przez Tony’ego
Judta, może dziś obudzić, zwłaszcza w czytelniku naszego obszaru,
poczucie satysfakcji. Napisana z werwą i nie bez nuty cierpkiej ironii,
prezentuje bowiem losy francuskich goszystów, którzy jak chyba
żadna inna grupa intelektualna w powojennej Europie zaprzęgli swe
umysły do służby mitom lewicy: marksizmu, stalinizmu, proletariatu,
rewolucji, przemocy i terroru w imię koniecznych praw Historii
itp. A uczynili to z wielkim oddaniem, choć bez żadnego ryzyka,
jeśli nie liczyć pułapki zakłamania i hipokryzji, która w tym akurat
przypadku bywała tak bezwstydna, że nie oddawała nawet hołdu
cnocie.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP