200 Judt, T., 2012, Historia niedokończona. Francuscy intelektualiści 1944‑1956, Marczewski, P., (przekł.), Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, ss. 342.

Wojciech Buchner

Abstrakt


Historia francuskich intelektualistów, spisana przez Tony’ego
Judta, może dziś obudzić, zwłaszcza w czytelniku naszego obszaru,
poczucie satysfakcji. Napisana z werwą i nie bez nuty cierpkiej ironii,
prezentuje bowiem losy francuskich goszystów, którzy jak chyba
żadna inna grupa intelektualna w powojennej Europie zaprzęgli swe
umysły do służby mitom lewicy: marksizmu, stalinizmu, proletariatu,
rewolucji, przemocy i terroru w imię koniecznych praw Historii
itp. A uczynili to z wielkim oddaniem, choć bez żadnego ryzyka,
jeśli nie liczyć pułapki zakłamania i hipokryzji, która w tym akurat
przypadku bywała tak bezwstydna, że nie oddawała nawet hołdu
cnocie.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.