Data publikacji : 2013-01-31

Castells, M., 2013, Władza komunikacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 514.

Mirosław LakomyDział: Recenzje / Reviews

Abstrakt

Manuel Castells znany jest czytelnikom przede wszystkim jako autor
trylogii: The Information Age: Economy, Society and Culture. Tom
pierwszy: The Rise of the Network Society, wydany w 1996 roku, tom
drugi: The Power of Idenity, wydany w 1997 roku, tom trzeci: End of
Millennium, wydany w 1998 roku. Dzieło to przetłumaczono na 12
języków, w tym także na język polski, stało się ono biblią wszystkich
badaczy zajmujących się przemianami współczesnych społeczeństw,
kultury i gospodarki pod wpływem ewolucji technologii
komunikacyjnych. Prace M. Castellsa są niewyczerpanym źródłem
inspiracji dla naukowców, zajmujących się zmianami zachodzącymi
we współczesnym społeczeństwie globalnym, nazywanym także
społeczeństwem sieci.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP