Data publikacji : 2011-01-31

Formy demokracji bezpośredniej jako przykład edukacji politycznej we Włoszech

Agnieszka LatosińskaDział: Artykuły Varia

Abstrakt

Współcześnie za fundamentalne zasady demokracji
uznaje się suwerenność narodu, zachowanie praw
mniejszości, podział i równowagę władz, konstytucjonalizm
i praworządność oraz pluralizm. System demokratyczny
zapewnia obywatelom szeroki wybór możliwości
uczestniczenia w życiu publicznym. Należą do nich między
innymi: bezpośrednie formy demokracji (referendum,
inicjatywa ludowa, samorządność), pośrednie formy
demokracji (system przedstawicielski), organizacje
społeczne i polityczne (stowarzyszenia, partie polityczne),
inicjatywy obywatelskie, bezpośrednie formy wyrażania
poparcia lub sprzeciwu (listy otwarte, petycje).
Artykuł jest zwięzłą próbą przedstawienia form demokracji
bezpośredniej we Włoszech, stanowiących niewątpliwie
realizację podstawowych zasad demokracji jako
takiej, pozwalających obywatelom włoskim na rzeczywiste
kształtowanie życia społeczno-politycznego w kraju.

Słowa kluczowe

Włochy ; demokracja ; demokracja bezpośrednia ; referendum ; inicjatywa ludowa ; weto ludoweSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP