Formy demokracji bezpośredniej jako przykład edukacji politycznej we Włoszech

Agnieszka Latosińska

Abstrakt


Współcześnie za fundamentalne zasady demokracji
uznaje się suwerenność narodu, zachowanie praw
mniejszości, podział i równowagę władz, konstytucjonalizm
i praworządność oraz pluralizm. System demokratyczny
zapewnia obywatelom szeroki wybór możliwości
uczestniczenia w życiu publicznym. Należą do nich między
innymi: bezpośrednie formy demokracji (referendum,
inicjatywa ludowa, samorządność), pośrednie formy
demokracji (system przedstawicielski), organizacje
społeczne i polityczne (stowarzyszenia, partie polityczne),
inicjatywy obywatelskie, bezpośrednie formy wyrażania
poparcia lub sprzeciwu (listy otwarte, petycje).
Artykuł jest zwięzłą próbą przedstawienia form demokracji
bezpośredniej we Włoszech, stanowiących niewątpliwie
realizację podstawowych zasad demokracji jako
takiej, pozwalających obywatelom włoskim na rzeczywiste
kształtowanie życia społeczno-politycznego w kraju.


Słowa kluczowe


Włochy, demokracja, demokracja bezpośrednia, referendum, inicjatywa ludowa, weto ludowe

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.