Data publikacji : 2011-01-31

Cel i znaczenie Polski w historiozoficznej koncepcji Feliksa Konecznego

Paweł KaźmierczakDział: Polska myśl polityczna

Abstrakt

Treścią artykułu jest analiza myśli Feliksa Konecznego
na temat celu i znaczenia Polski. Według krakowskiego
historyka znaczenie Polski wynikało z przynależności
do kręgu zachodniej cywilizacji łacińskiej, a zarazem
z głoszonych i praktykowanych wcześniej niż
na Zachodzie Europy idei wolności sumienia i wyznania,
suwerenności reprezentacji narodowej, konstytucjonalizmu,
samorządu i decentralizacji przeciwstawionych
centralizacji i biurokracji oraz koncepcji unii
międzypaństwowej. Konkluzją artykułu jest stwierdzenie
aktualności wielu kwestii poruszanych przez
Konecznego, takich jak np. patriotyzm oparty o znajomość
historii własnego kraju, równouprawnienie
państw tworzących unię czy też temat oblicza cywilizacyjnego
Europy.

Słowa kluczowe

Feliks Koneczny ; Polska ; Europa ; naród ; cywilizacja ; uniaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP