Cel i znaczenie Polski w historiozoficznej koncepcji Feliksa Konecznego

Paweł Kaźmierczak

Abstrakt


Treścią artykułu jest analiza myśli Feliksa Konecznego
na temat celu i znaczenia Polski. Według krakowskiego
historyka znaczenie Polski wynikało z przynależności
do kręgu zachodniej cywilizacji łacińskiej, a zarazem
z głoszonych i praktykowanych wcześniej niż
na Zachodzie Europy idei wolności sumienia i wyznania,
suwerenności reprezentacji narodowej, konstytucjonalizmu,
samorządu i decentralizacji przeciwstawionych
centralizacji i biurokracji oraz koncepcji unii
międzypaństwowej. Konkluzją artykułu jest stwierdzenie
aktualności wielu kwestii poruszanych przez
Konecznego, takich jak np. patriotyzm oparty o znajomość
historii własnego kraju, równouprawnienie
państw tworzących unię czy też temat oblicza cywilizacyjnego
Europy.


Słowa kluczowe


Feliks Koneczny, Polska, Europa, naród, cywilizacja, unia

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.