Data publikacji : 2011-01-31

Budapeszt: rok niebezpiecznych zmian (analiza polityczna)

Jan RokitaDział: Polityka realna / Real Politics

Abstrakt

Premier Viktor Orban z rzadką w dzisiejszej Europie
odwagą i dynamiką przeprowadza całościową reformę
kraju, pod hasłem „narodzin Węgier na nowo”.
Obejmuje ona nadanie nowego ustroju republice,
rekonstrukcję niemal wszystkich instytucji publicznych,
odbudowę podmiotowości politycznej państwa,
naprawę finansów publicznych oraz wzmocnienie
wspólnoty narodowej. Reformie państwa towarzyszy
konserwatywna ideologia wychowawcza, idąca pod
prąd niektórych trendów współczesności. Ceną reformy
jest brutalizacja i gwałtowność wewnętrznego
konfliktu politycznego, oraz fala krytyki Węgier zagranicą.
Na krótką metę poważnym zagrożeniem dla
ambitnego planu jest europejski kryzys fiskalny, ale po
odejściu Orbana od władzy Węgry mogą stanąć przed
niebezpieczeństwem puczu konstytucyjnego, dla którego
ideologię przygotowuje już dzisiaj liberalno-
-lewicowa opozycja.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP