Data publikacji : 2011-01-31

Wybory i mała stabilizacja

Rafał MatyjaDział: Polityka realna / Real Politics

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę sukcesu politycznego,
jaki przypisuje się Donaldowi Tuskowi, niepodzielnie
kierującemu partią, która wygrała ostatnie
wybory parlamentarne. Można by sądzić, że sukces
ten zaowocuje pewną dalszą stabilizacją polskiej sceny
politycznej, co należałoby docenić, co jednak rodzi
zarazem poważne zastrzeżenia. Jeśli zaś poświęcić
dość uwagi precyzyjnie ujętym rezultatom wyborów,
to można wówczas dostrzec złożoność systemu politycznego
– w którym swoje miejsce znajdują określone
interesy partykularnych grup nacisku czy też lobbies –
jak również pewne znaczące ograniczenia politycznej
strategii Donalda Tuska wobec logiki tegoż systemu.
„Stabilizacja” okazuje się więc tyleż niepewna, ile mająca
wysoką cenę, nade wszystko gdy idzie o poziom
debaty publicznej.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP