Data publikacji : 2010-12-30

Jan Karol Kochanowski (1869-1949) – socjologia tłumów polskiego Gustava Le Bona

Błażej SajdukDział: Artykuły Varia

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony prezentacji sylwetki oraz skromnego wycinka myśli prof. Jana Karola Kochanowskiego, herbu Korwin (1869–1949) – polskiego historyka, socjologa i filozofa, spokrewnionego z renesansowym poetą Janem Kochanowskim z Czarnolasu. Zdaniem autora to właśnie między innymi Kochanowski otwiera panteon wartościowych, a jednak zapomnianych myślicieli.

Tekst składa się z trzech części. W pierwszej została zaprezentowana sylwetka intelektualna Kochanowskiego oraz jej krytyczna recepcja. Druga część w sposób syntetyczny ukazuje socjologiczne ujęcie tłumu w pismach polskiego historiozofa wraz z jego wizją tzw. psychodziejów. Ostatni fragment zestawia wizję tłumu autorstwa Gustava Le Bona z koncepcją zaprezentowaną przez Kochanowskiego.


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP