Data publikacji : 2010-06-30

Polityczny potencjał człowieka – mądrość, miłość, strach a państwo w refleksji europejskiej

Piotr ŚwierczDział: ARTYKUŁY TEMATYCZNE / THEMATIC ARTICLES

Abstrakt

W artykule omówiono istotę politycznego potencjału człowieka, zinterpretowanego jako fundament jego politycznej aktywności, w ramach europejskiej myśli politycznej. Zagadnienie to bada się w perspektywie paradygmatów tradycji europejskiej: starożytności, chrześcijaństwa i nowożytności. Po zanalizowaniu niektórych źródeł reprezentatywnych dla tychże paradygmatów autor zmierza do konkluzji, iż istotą politycznego potencjału człowieka jest, odpowiednio, mądrość, miłość i strach.  The article discusses the essence of the human political potential, interpretated as fundament of human political activity, in European political thought. This problem is exemined in the perspective of paradigms of European tradition: antiquity, Christianity and modernity. After analysis of some sources, representative for above mentioned paradigms, author concludes that, the essence of the political potential is, respectively, wisdom, love and fear.


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP